Sledujte nás na Facebooku!
CZ EN

Valentina Hejdová

valentina_hejdov_Věnuje se tvorbě užitých předmětů i objektů zasahujících do roviny volného umění. V oblasti užitého umění se věnuje prezentaci květin, na které se snaží nahlížet rozličným způsobem. Ve volné tvorbě se často snaží prolínat vizuální umění s různými podobami hudby, které se ve volném čase věnuje při hře na české dudy a violoncello. V tvorbě klade důraz na interakci předmětu s okolím, snaží se vyjadřovat pomocí jednoduchých tvarů, které doplňuje minimalistickým technickým řešením. Ve zpracování nejvíce tíhne ke sklu, jelikož umožňuje pracovat s principy jako je například zrcadlení nebo lom světla. V současné době studuje na Pražské UMPRUM v ateliéru skla.