Sledujte nás na Facebooku!
CZ EN

Ocenění

Pražský komorní balet (1975 – 1999 a 2001 – 2023)

2022 širší nominace na „Cenu Thálie“ pro Ondřeje Vinkláta za nejlepší mužský výkon v kategorii Tanec a pohybové divadlo (sólo v choreografii Petra Zusky Epitaf)

2020 širší nominace na „Cenu Thálie“ pro Terezu Hlouškovou za nejlepší ženský výkon v kategorii Tanec a pohybové divadlo (sólo v choreografii Petra Zusky Fo(u)r One)

2019 „Cena za nejlepší choreografii“ Petru Zuskovi za dílo Kytice Pražského komorního baletu (soutěžní přehlídka současné taneční tvorby BALET 2019)

2019 „Čestné uznání za původní hudbu“ k baletu Kytice Ondřeji Brouskovi (soutěžní přehlídka současné taneční tvorby BALET 2019)

2019 „Čestné uznání za výtvarné řešení“ Janu Duškovi za scénu k inscenaci Kytice (soutěžní přehlídka současné taneční tvorby BALET 2019)

2019 „Cena Thálie“ pro Dominika Vodičku za nejlepší mužský výkon v kategorii Tanec a pohybové divadlo (role Muže v inscenaci Petra Zusky Kytice)

2019 širší nominace na „Cenu Thálie“ pro Lindu Svidró za nejlepší ženský výkon v kategorii Tanec a pohybové divadlo (role Života v inscenaci Petra Zusky Kytice)

2018 „Cena odborné poroty“ za nejlepší taneční vystoupení s choreografií „Prolínání“ v rámci Mezinárodního tanečního festivalu v Cheongju (Jižní Korea)

2017 „Čestné uznání“ za taneční vystoupení za choreografii „Mysterium času“ v rámci Mezinárodního tanečního festivalu v Busanu (Jižní Korea)

2017 „Cena diváka“ za nejlepší taneční vystoupení „Metamorphic“ v rámci Mezinárodního tanečního festivalu Incheon v Soulu (Jižní Korea)

2016 „Čestné uznání“ za taneční vystoupení za choreografii „This is not a kiss!“ v rámci 5. ročníku festivalu Warsaw Dance Days

2016 „Cena diváka“ za nejlepší taneční vystoupení „Metafory tance“ v rámci Festivalu Zvolenské hry zámecké

2014 Čestné uznání za taneční vystoupení za choreografie Mono No Aware a Podmínka zániku v rámci kulturního festivalu k 483. výročí města Querétaro (Mexiko)

2013 Cena Snowflake (Sněhová vločka) za nejlepší taneční vystoupení za choreografii Mono No Aware v rámci 29. ročníku Mezinárodního festivalu Sarajevo Winter (Bosna a Hercegovina)

2012 Nominace choreografie Mono No Aware na choreografickou soutěž „no ballet“ v Ludwigshafenu

2009 Nominace na cenu Thálie pro Lucii Holánkovou za mimořádný jevištní výkon v choreografii Lyrická

2007 Prémie pro nejlepší choreografy na I. mezinárodní choreografické soutěži v Plzni a prémie za nejlepší zpracování povinné choreografie (Lucie Holánková)

2007 Divácké ocenění CENA SIRAEX 2007 za choreografii Lucie Holánkové Divocí koně

2002 Cena Českého literárního fondu za nejlepší choreografii Petru Zuskovi za choreografii Mariin sen

2001 Cena Thálie Luboru Kvačkovi za mimořádný jevištní výkon v choreografii Golem

1998 Cena Českého literárního fondu za nejlepší choreografii Liboru Vaculíkovi za choreografii Pohádka

1997 Prémie za současnou choreografii na Česko-slovenské interpretační soutěži za choreografii Koncert A moll

1997 Taneční sdružení ČR udělilo Petru Zuskovi Cenu za choreografii Šibeničky a Seul a Pražský komorní balet převzal Cenu za kolektivní výkon za interpretaci díla Piccolo Mondo

1997 Cena Českého literárního fondu za nejlepší choreografii Liboru Vaculíkovi za choreografii Koncert a-moll

1996 Cena Českého literárního fondu za nejlepší choreografii Petru Zuskovi za choreografii V mlhách

1996 Cena Českého literárního fondu za nejlepší choreografii Petru Zuskovi za choreografii Seul

1995 Cena Thálie Markétě Plzákové za mimořádný jevištní výkon v choreografii Stabat

1995 Cena Thálie Petru Kolářovi za mimořádný jevištní výkon v choreografii Seul

1994 Cena Českého literárního fondu za nejlepší choreografii Petru Zuskovi za choreografii Šibeničky

1993 Nadace Český literární fond udělila Hlavní cenu v Soutěžní přehlídce baletního umění ČSFR za inscenaci PKB Trio g moll a Holoubek

1992 Taneční sdružení ČR udělilo Hlavní cenu v kategorii B – malá forma za inscenaci PKB Trio g moll a Holoubek

1990 Taneční sdružení ČR udělilo 2. prémii za současnou choreografii na Soutěžní přehlídce baletních umělců ČSFR

1989 Odborná porota I. ročníku Baletní žatvy udělila PKB Hlavní cenu v kategorii malých forem za taneční duet Musica Slovaca

1988 Cena Českého literárního fondu Kateřině Dedkové – Frankové za mimořádný jevištní výkon v choreografii Zjasněná noc

1985 Ústřední výbor socialistického svazu mládeže udělil Diplom za aktivní podíl PKB na přípravě a průběhu XII. SFMS v Moskvě

1983 Cena televizního festivalu Zlatá Praha za nejlepší ztvárnění hudebně dramatického díla Stravinskij: Zpěv slavíka

1983 Cena za nejlepší choreografii na televizním festivalu v Helsinkách

1982 Cena televizního festivalu Zlatá Praha za nejlepší ztvárnění hudebně dramatického díla Stravinskij: Příběh vojáka

1980 Medaile Ministra kultury ČR za nejlepší ztvárnění děl Leoše Janáčka

1978 3. cena na televizním festivalu v Montreux za inscenaci Záskok

Balet Praha (1964 – 1970 a 1999 – 2001)

2000 Cena Thálie Kateřině Benešové – Rejmanové za mimořádný jevištní výkon v choreografii Hirošima

2000 Hlavní Cena a Cena za choreografii na Přehlídce „Česko – slovenské“ taneční tvorby za Slovanské dvojzpěvy

1999 Cena Českého literárního fondu za nejlepší choreografii Liboru Vaculíkovi za choreografii Slovanské dvojzpěvy

1969 MK ČSR a MK SSR udělila Hlavní cenu souboru Balet Praha za inscenaci Listy důvěrné

1968 Svaz kulturních institutů Chile udělil Diplom za nejlepší výkon v oboru choreografie baletu v roce 1968 (předáno v Santiago de Chile)

1965 Porota Umělecké soutěže k 20. výročí ČSSR udělila II. cenu za choreografii Fresky

Pavel Šmok

2012 Cena Ministerstva kultury za přínos v oblasti divadla

2005 Cena Thálie Pavlu Šmokovi – Zvláštní cena kolegia

2005 Nadace Leoše Janáčka udělila Pavlu Šmokovi Medaili za zásluhy o dílo Leoše Janáčka

2005 Nadace Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových udělila Pavlu Šmokovi Medaili Josefa Hlávky za technickou suverenitu a osobitost v tanečním projevu, za celoživotní významnou choreografickou a režisérskou činnost v oblasti moderního výrazového tance, za propagaci českého umění ve světě.

2003 Ředitelem SOP Mgr. Jaroslavem Vocelkou jmenován Pavel Šmok doživotním čestným uměleckým šéfem baletu SOP

2002 Prezident republiky V. Havel udělil Pavlu Šmokovi Medaili za zásluhy (za vynikající umělecké výsledky)

1996 Mezinárodní komise pro měření ustanovila novou jednotku pro choreografii „Jeden Šmok“ 1[Šm]. Toto prohlášení je povinné pro každou mezinárodní a místní klasifikaci. 1[Šm] je definován jako množství choreograficky použitelných idejí za jednotku času.

1995 Nadace Český literární fond udělila Cenu za nejlepší choreografii roku Pavlu Šmokovi za choreografii Stabat

1994 Cena Masarykovy Akademie umění udělila Pavlu Šmokovi Diplom za uměleckou tvůrčí činnost

1990 Prezident České a Slovenské Federativní republiky jmenoval Pavla Šmoka Profesorem pro obor choreografie

1989 Předsednictvo České národní rady udělilo Pavlu Šmokovi Národní cenu České socialistické republiky za tvůrčí přínos v inscenaci „Večer PKB“ a za vynikající reprezentaci českého tanečního umění v zahraničí

1967 Porota IV. celostátní přehlídky filmů o umění Ars Film Kroměříž udělila zvláštní čestné uznání Pavlu Šmokovi za specificky filmové pojetí choreografie Rossiniána

1963 1. cena v celostátní soutěži malých forem – Praha

1950 Fakultní skupina ČSM na konservatoři a AMU vyslovilo uznání Pavlu Šmokovi za jeho obětavou práci v LSKA, kterou přispěl k ideovému růstu souboru, a za organizaci práce na tanečním oddělení konservatoře

1949 Diplom pro Pavla Šmoka v Celostátní soutěži v sólovém tanci v Mariánských Lázních