Sledujte nás na Facebooku!
CZ EN

Ladislava Jandová

ladsialava-jandovasMgr. Ladislava Jandová

Vystudovala Podnikovou ekonomiku a management a Sociální a kulturní antropologii na Ekonomické a Filozofické fakultě ZČU. V letech 2001 – 2004 působila v Divadle J.K.Tyla v Plzni na pozici manažera marketingu a zahraničních vztahů a podílela se na organizaci Mezinárodního festivalu Divadlo. Do roku 2008 vedla kurzy „Dramatická tvorba“ a „Evropské divadlo“ na Katedře filozofie FF ZČU založené doc. Janem Burianem. V následujících letech 2004 – 2005 zastávala pozici v produkci Státní opery Praha. Tentýž rok (2005) zakládá uměleckou agenturu Opera-Balet.cz a realizuje české a mezinárodní výstavy (např. Lucemburské inspirace v Nostickém paláci ve spolupráci s MKČR, Architektonické dědictví ČR ve spolupráci s NPÚ, aj.), koncerty vážné hudby se sólisty Národního divadla či Státní opery a nezávislé taneční produkce. O rok později se vrací na Plzeňskou univerzitu, kde přebírá finanční řízení Filozofické fakulty a významně se podílí na rozvoji fakulty (2006 – 2010). Mezitím pokračuje v podpoře nezávislé umělecké činnosti, zejména vážné hudby a tance.

V roce 2007 zahajuje několikaleté úsilí o záchranu Pražského komorního baletu a jeho legislativní vyčlenění ze Státní opery Praha. S partnerem Ivanem Dunovským přebírá původní ochranné známky a společnost Pražský komorní balet, s.r.o. od prof. Pavla Šmoka a Jiřího Opěly a zakládá neziskovou společnost Balet Praha o.p.s. (2010) s cílem vybudovat nový progresivní umělecký soubor a uchovat odkaz a dílo jednoho z nejvýraznějších českých umělců 20.století Pavla Šmoka.

V současné době působí na pozici ředitelky společnosti Balet Praha, o.p.s. a spolupracuje s DAMU, FF UK a FF ZČU v oblasti projektového managementu a řízení EU projektů v oblasti VŠ vzdělávání.