Sledujte nás na Facebooku!
CZ EN

Marek Pavlíček

marek_pavl_ek_tHudební základy a nadšení pro tento obor získal od Jana Prchala už na ZŠ a ZUŠ Jabloňová v Liberci. Po odmaturování na tamním Gymnáziu Františka Xavera Šaldy v roce 2010 nastoupil na Pražskou konzervatoř na obory Klasický zpěv k Jiřímu Kubíkovi a Klasická skladba k Eduardu Doušovi. Jako zpěvák externě spolupracuje s Divadlem F. X. Šaldy v Liberci, Státní operou Praha, Jihočeským divadlem v Českých Budějovicích a dalšími vokálně instrumentálními soubory či jednotlivci jako jsou Ludus Musicus Františka Běhounka či koncerty a představení Zdeňka Zahradníka.

Od roku 2013 pravidelně vystupuje na festivalu Dny soudobé hudby jako člen AHUV. Jako skladatel spolupracoval nejdříve s libereckým loutkohereckým spolkem Spojáček, v letech 2012-2014 pak s Oldřichem Vlčkem a jeho Virtuosi di Praga. V roce 2013 proběhl první poloautorský koncert s novými úpravami neznámých moravských lidových písní ze Slovácka s názvem “Povídajú ľudé“. Od jara 2015 je členem Společnosti českých skladatelů. Na podzim 2015 představil na svém autorském koncertě velký cyklus písní pro soprán a klavír s názvem “Písně magdalské“, které doprovázel mimo jiné i cyklus melodramatických miniatur pro herečku, smyčcové trio a klavír. Tento program byl pak ještě zopakován na jaře 2016 v Liberci. V dubnu 2016 zazněla první píseň z výše zmíněného cyklu v McIntosh Theatre v Michiganu v rámci koncertu české vokální tvorby (Czech Vocal Literature) a další písně v rámci výuky na University of Michigan. V současné době píše Missu brevis pro liberecké arciděkanství.