Sledujte nás na Facebooku!
CZ EN

Dušana Heráková: Choreografie je kromě tance má druhá vášeň

Dušano, podle jména hádám, že pocházíte ze Slovenska. Narodila jste se a vyrůstala tam?
Ano, trefila jste se. Pocházím z východního Slovenska. Narodila jsem se v Košicích, kde jsem vyrostla a také studovala. Coby dítě jsem začala navštěvovat základní uměleckou školu, a to literárně dramatický obor. Necítila jsem ale, že by to pro mě bylo to pravé, proto jsem se docela brzy rozhodla vyzkoušet něco nového, a to tanec.

Jakou školu jste vystudovala?
Vystudovala jsem tanec na Soukromé konzervatoři na Zádielské 12 v Košících. Škola poskytuje komplexní praktické a teoretické vzdělání pro profesi profesionálního tanečníka. Já na ní absolvovala čtyřleté studium.

Je vám bližší klasika či moderna?
Neumím na tuto otázku jednoznačně odpovědět. Svým způsobem jsou mi blízké oba dva směry, jak klasický, tak moderní tanec. Pokud bych si ale měla mezi tanečními technikami vybrat, asi bych zvolila neoklasiku. Vidím v ní dokonalé spojení obou.

Jak jste se dostala do Pražského komorního baletu? Kdo vás přivedl na myšlenku zkusit konkurz zrovna sem?
O konkurzu do souboru jsem se dozvěděla na internetu. Rozhodla jsem se ho zúčastnit a zkusit své štěstí. Pražský komorní balet znám samozřejmě už dlouhé roky a poté, co jsem měla možnost zhlédnout několik představení, mě napadlo pokusit se stát jeho součástí. Od nové sezóny jsem tedy sólistkou PKB. Jsem za to moc ráda.

A co z repertoáru souboru jste za od léta stihla nastudovat? Máte nějakou vysněnou taneční roli?
Slovanský kvartet Mária Radačovského, Z mého života, Holoubka či Po zarostlém chodníčku Pavla Šmoka, Rekviem za nekonečno a Nevyřčené ticho Tomáše Rychetského nebo pohádku Hany Polanské Turečkové Kdo je na světě nejmocnější. Vysněnou roli nemám. Ráda zkouším vše nové a ráda se učím. Nejvíc mě asi doposud oslovují díla Pavla Šmoka.
Z těch, ve kterých tančím, je to Po zarostlém chodníčku. Krásný je ale i Radačovského Slovanský kvartet.

Jak vypadá váš běžný pracovní den?
Denně začínáme se souborem tréninkem. Buď je zaměřený na klasický, nebo na současný tanec. A pak pokračujeme podle fermanu a zkoušíme vždy to, co aktuálně připravujeme na jeviště.

Jak se udržujete ve formě?
Kromě tance ráda cvičím. Každý den se snažím najít si alespoň trochu času na strečink nebo různé posilovací cviky, to mi pomáhá udržet se ve formě.

Tanec je náročné povolání, co rodina, podporuje vás?
Má rodina mě vždy v tanci podporovala a tak je to i nyní. Všichni její členové samozřejmě
chápou, jak časově náročná tahle profese je. Ale s radostí mě přijdou na jakoukoliv premiéru
podpořit.

Máte čas kromě tance i na nějaké koníčky? Co jiného vás baví?
Kromě tance jako takového mne baví vytvářet choreografie nebo malovat. Doposud jsem vytvořila tři sóla, která byla prezentována na různých soutěžích. Dvě z nich jsem tančila sama, jedno jsem postavila na žačku soukromé konzervatoře, kterou jsem vystudovala. Vytvořila jsem i trio s názvem Siblings a choreografii, kterou jsem pojmenovala Difference – ta je pro větší počet tanečníků a vytvořila jsem ji pro soukromou základní uměleckou školu v Košicích. V blízké budoucnosti se chystám tvořit dál. Kromě tance je to má druhá vášeň.