Sledujte nás na Facebooku!
CZ EN

O nás

Pražský komorní balet je největší český nezávislý profesionální taneční soubor. Počátky sahají do
roku 1964, kdy Luboš Ogoun, Pavel Šmok a Vladimír Vašut zakládají původní Studio Balet Praha. Na
ideu Baletu Praha navazuje choreograf Pavel Šmok v roce 1975 a zakládá Pražský komorní balet.
Vznik tohoto souboru znamenal velký zlom ve vývoji tehdy ještě československého baletu. Na
repertoáru byly zejména choreografie Pavla Šmoka, zároveň však hostujících českých i zahraničních
choreografů (J.Kylián, Ch.Bruce, P.Zuska, L.Vaculík, R.North, P.Delacroix, P.de Ruiter, J.Hackman,
a další). Za více než půl století úspěšné činnosti a umělecké tvorby soubor prošel cílevědomým a
úspěšným vývojem, stal se významným reprezentantem tanečního umění České republiky a hlavního
města Prahy v zahraničí (Izrael, Libanon, Indie, Čína, Austrálie, Kuba, Thaiwan, Německo, Lucembursko, Thajsko, Gruzie, Bosna a Hercegovina, Jižní Korea, Polsko, Mexiko) a získal řadu
významných ocenění.

Pražský komorní balet_o nás

Současnou tvář Pražského komorního baletu reprezentuje 8 stálých a 2 – 4 externí tanečníci, kteří zvládají rozsáhlý pohybový rejstřík od technik vycházejících z klasické i současných scénických tanečních technik.

Vedením Pražského komorního baletu je pověřena Linda Svidró, která pokračuje v tradici inovativního a progresivního souboru s českým a mezinárodním repertoárem s jasným zřetelem na uchování původní tvorby Pavla Šmoka ve spolupráci s dlouholetou sólistkou a pedagožkou Kateřinou Dedkovou – Frankovou a baletním mistrem Igorem Vejsadou. Oslovována je mladá a střední generace úspěšných choreografů, přičemž důraz je kladen zejména na spolupráci s choreografy českého původu působících v Čechách či zahraničí (P.Zuska, M.Radačovský, M.Svobodník, O.Vinklát, L.Timulák, J.Pokorný, T.Rychetský, H.Polanská Turečková, aj).