Sledujte nás na Facebooku!
CZ EN

Martin Lesa

Pochází z Uherského Hradiště a od útlého mládí se věnuje převážně hře na kontrabas. Zaměřuje se na lidovou hudbu, kde dosáhl úspěchů zejména ve souborové hře. V letech 2009 až 2015 se umístil s uskupeními z Moravy i Čech na prvních místech či získal zlatá pásma v ústředních kolech celostátních soutěží lidových hudeb. Po určitou dobu se také věnoval jazzu, v roce 2017 obsadil 2. místo v ústředním kole celostátní soutěže jazzových souborů s jazzovým triem Emila Hradeckého.

Během celé své hudební kariéry byl nebo stále je členem mnoha hudebních uskupení, která se zabývají odlišnými hudebními žánry a jsou pro něj cenným zdrojem zkušeností. S velkým nadšením nadále rozvíjí své hudební dovednosti a rozhodně nemá v úmyslu se svým „full-time hobby“, jak rád hudbu nazývá, končit, spíše naopak.

V současnosti je studentem Vysokého učení technického v Brně na Fakultě podnikatelské, kde dokončuje magisterský obor Strategický rozvoj podniku.