Sledujte nás na Facebooku!
CZ EN

JUDr. Ivan Dunovský

JUDr. Ivan DunovskýMecenáš a milovník kultury, intendant, podporovatel a zachránce
Pražského komorního baletu.

4. 6. 1952 Most – 13. 9. 2021 Most

Žil a vyrůstal v Mostě. Patřil k významným současným představitelům šlechtického rodu Dunovských z Dunovic s historií sahající k počátku 13. století. Rod Dunovských v roce 1253 získal území na jih od Písku zabrané Rytířským řádem Křížovníků s červenou hvězdou. Mezi významné osobnosti rodu patřili například Vincenz z Dunovic, který zahynul spolu s králem Janem Lucemburským v bitvě u Kresčaku v roce 1346; Karel Dunovský, politik a ministr pošt a telegrafů v období první republiky; nebo Prof. MUDr. Jiří Dunovský, DrSc., český pediatr a zakladatel SOS dětských vesniček.

Ivan Dunovský v sedmdesátých letech vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, kde získal titul doktora práv. Po revoluci se jako advokát úspěšně věnoval restitucím a vymáhání komunistickým režimem znárodněného majetku.

Po roce 1992 se zaměřil na podnikání v oborech stavebnictví a developmentu. Spoluzakládal Rotary Club v Mostě a patřil mezi významné severočeské podnikatele. Jeho společnosti se specializovaly na rekonstrukce a restaurování národních kulturních památek. Zajišťovaly mimo jiné rekonstrukci budovy Státní opery Praha, kláštera v Plasích a v Kladrubech či výstavbu Regionálního muzea v Teplicích.

Láska k umění jej přivedla k Pražskému komornímu baletu. Po jeho zakladateli Pavlu Šmokovi před lety balet převzal a v roce 2010 založil neziskovou společnost Balet Praha, o.p.s. Od té doby bojoval za záchranu a zajištění systémového financování tohoto českého nezávislého tanečního
souboru, který jako jediný u nás nabízí stálá angažmá profesionálním tanečníkům a absolventům tanečních konzervatoří. V průběhu svého působení v Pražském komorním baletu se podílel na přípravách desítek nových choreografií i obnovených nastudování původních děl Pavla Šmoka,
podporoval domácí choreografy i skladatele. Se souborem často cestoval na zahraniční vystoupení a propagoval Českou republiku ve světě. Stal se významnou postavou české taneční kultury počátku 21. století.