Sledujte nás na Facebooku!
CZ EN

Te Deum

Choreografie: Lucie Holánková
Hudba: Antonín Dvořák
Scéna a kostýmy: Simona Doubková a Lucie Holánková
Premiéra: 14.11.2006
Délka: 20 minut

Motto choreografie „ Hnacím motorem našich životů je víra“.

Krásná Dvořákova kantáta pro sóla, sbor a orchestr vznikla v roce 1892 před jeho odjezdem do New Yorku. Za text použil tradiční verzi „ambroziánského chvalozpěvu“ římské církve, zaznamenané roku 690 v Bangorském antifonáři. Kantáta má slavnostní, vznosný a jásavý charakter a je sjednocena citacemi některých hlavních témat ve všech čtyřech částech i tím, že hudba závěrečné části čerpá z úvodu díla.

Autorská práva k choreografii zastupuje společnost Balet Praha o.p.s., Wolkerova 24/3, 160 00 Praha 6.