Sledujte nás na Facebooku!
CZ EN

Mono No Aware

Choreografie: Hana Polanská Turečková
Hudba: Georg Friedrich Händel, Štěpán Polanský
Asistent choreografie: Lenka Kolářová
Kostýmy: Hana Turečková, La Formela
Světelný design: Markus Selg, Hana Turečková, Jakub Sloup
Umělecký poradce: Markus Selg
Premiéra: 11. 12. 2011
Délka: 40 minut

Termín „mono no aware“ se objevuje v japonské literatuře a lze ho volně přeložit jako autentický povzdech bytosti. Jedná se o schopnost velké citlivosti, o uvědomění si krásy a pomíjivosti estetického předmětu nebo bytosti, jejíž ztělesněním je v Japonské tradici například krátké trvání sakurového květu. Je to jakýsi „výkřik duše“, vyřčení úžasu nad pomíjivou křehkostí nádherných lidských snů, ale i nad prchavostí, bolestí, stárnutím a často zvrhlou, neodbytnou žádostivostí, i nad všudypřítomným zánikem a rozkladem. V zachycení této rozpadající se krásy v tanci se dotýká Hana Turečková kolektivní paměti lidstva. Myšlenku na toto téma vytvořit choreografii jí vnukl butó workshop s geniální japonskou butó tanečnicí Sumako Koseki a její výklad a ztvárnění krásy, která pomíjí.

Autorská práva k choreografii zastupuje společnost Balet Praha o.p.s., Wolkerova 24/3, 160 00 Praha 6.

mono no aware poster

Pražský komorní balet uvede premiéru Mono No Aware

Foto: Pavel Hejný