Sledujte nás na Facebooku!
CZ EN

Sinfonietta

Choreografie: Pavel Šmok
Nastudování: Kateřina Dedková-Franková
Hudba: Leoš Janáček
Kostýmy: Pavel Šmok, nově Jarmila Konečná
Obnovená premiéra: 20. 10. 2012
Délka: 22 minut

Je známo, že Leoš Janáček nikdy neuměl a ani nechtěl psát „hudbu o hudbě“, že každému svému dílu vdechl jasnou ideu. O své Sinfoniettě napsal, že vyjadřuje, „dnešního svobodného člověka, jeho duševní krásu a radostnost i jeho sílu a odvahu jíti bojem k vítězství.“ Tato skladatelova charakteristika dala obsahovou náplň i nenarativní, symfonické choreografii Pavla Šmoka.

Aut. práva k choreografii zastupuje společnost Aura-Pont, s.r.o., Veslařský ostrov 62, 147 00 Praha 4.

Foto: Roman Sejkot