Sledujte nás na Facebooku!
CZ EN

prof. Irina Čierniková, ArtD.: „Fenomén Šmok“

Pavel Šmok je pozoruhodnou osobnosťou, ktorá výrazne ovplyvnila vývoj českého tanečného umenia druhej polovice 20. storočia a jeho tvorba zapĺňala aj slovenské scény. Vplyv jeho umenia mal dosah na mnohých začínajúcich slovenských choreografov.

Dňa 20. októbra 2012 uviedol v Stavovskom divadle Pražský komorný balet slávnostný večer pri príležitosti 85. narodenín prof. Pavla Šmoka pod názvom FENOMÉN ŠMOK.

Pavlovi Šmokovi, rodákovi z Levoče, prišlo do divadla zablahoželať množstvo umeleckých osobností, bývalých aj súčasných členov súboru, jeho dlhoročných spolupracovníkov, kolegov a priateľov. Medzi pozvanými hosťami boli aj členovia bratislavskej KTT VŠMU doc. Dagmar Hubová a prof. Irina Čierniková, ArtD. (autorka článku).

Obdivuhodný a zaujímavý je aj celý jeho život. Kým sa vyprofiloval na tanečníka, choreografa, režiséra a pedagóga prešiel mnohými oblasťami (gymnázium, Vyššia škola priemyselná, štyri semestre na Strojníckej fakulte (ČVUT), ochotnícke divadlo, jednoročné štúdium na dramatickom oddelení a dokončené štúdium na tanečnom oddelení na Konzervatóriu v Prahe, herecká činnosť a spolupráca s E. F. Burianom). Dokonca bol juniorským majstrom ČSR v krasokorčuľovaní a vystupoval v ľadových revue. Pavel Šmok spolupracoval aj s modernými gymnastkami a dlhé roky trénoval osemnásobnú majsterku Československa v skokoch do vody.

Interpretačná činnosť Pavla Šmoka sa viaže predovšetkým s Divadlom J. K. Tyla v Plzni, choreografická s Ústí nad Labem (tam pôsobil aj ako šéf baletu) a Ostravou. V 60. rokoch začal spolupracovať s televíziou a neskôr pôsobiť aj v zahraničí (šéf baletu v Bazileji). V roku 1964 založil s Lubošom Ogounom a Vladimírom Vašutom progresívny BALET PRAHA na ktorého aktivity naviazal v roku 1975 dodnes fungujúci Pražský komorný balet. Od roku 1990 vyučoval choreografiu na katedre tanca Akadémie múzických umení v Prahe, kde získal profesúru. Pavel Šmok ako pedagóg choreografie pôsobil aj na Katedre tanečnej tvorby HTF VŠMU.

Dramaturgia slávnostného večera sa opierala o ideu, čo najvýstižnejšie zobraziť tvorbu a život profesora Pavla Šmoka. Hodinu pred predstavením bola otvorená výstava dobových fotografií a dokumentov o Pavlovi Šmokovi. Hlavným programom večera bola zas prezentácia jeho najvýznamnejších choreografických diel, ktoré mali premiéry v rôznych mestách sveta (Nancy, Bratislava, Praha, Havana) a bola obohatená videoprojekciou rozhovoru s majstrom Šmokom o jeho tvorbe a živote. S humorom, preňho typickým, rozprával o svojom súčasnom živote, záľubách, o českých hudobných velikánoch, ktorí v jeho tvorbe dominovali a prezradil divákom aj hlavnú metódu svojej choreografickej práce. Celé predstavenie sprevádzal moderátorský pár Jitka Novotná a Ondřej Kepka.

Pohybový rukopis Pavla Šmoka je veľmi originálny a všetky jeho diela si vyžadujú nielen typickú plastiku pohybu, ale najmä výrazové majstrovstvo. Tanečníci, ktorí mali šťastie pod jeho vedením pracovať hovoria, že je to choreograf, ktorý sa im dokázal dostať „pod kůži“ a svojimi profesionálnymi a ľudskými kvalitami ich natoľko ovplyvnil, zapálil a motivoval pre dobrú vec, že boli odhodlaní priniesť niekedy aj osobné obete.

Kvalita interpretačných výkonov na tomto slávnostnom predstavení odhalila, kto z tanečníkov bol v priamom kontakte s majstrom pri zrode alebo naštudovaní jednotlivých choreografií a kto nie. Najvýraznejšie sa to odzrkadlilo vo výkonoch Kateřiny Benešovej-Rejmanovej a Petra Koláře. V Šmokových choreografiách „Listy důvěrné“ a „Sinfonietta“ prezentovali svoju interpretačnú zrelosť v plnej miere. Obsah, hudbu a plastiku pohybu cítili každou bunkou svojho tela a tieto emócie preniesli aj na diváka.

Celý večer sa niesol v príjemnej a najmä srdečnej atmosfére. Dôkazom toho bol aj dlhotrvajúci, úprimný, plný vďaky a obdivu standing ovation v krásnych priestoroch Stavovského divadla.

Organizátori večera si pre profesora Pavla Šmoka na záver pripravili aj milé prekvapenie. Z Bratislavy mu pricestoval v mene generálneho riaditeľa SND Mgr. art. Mariána Chudovského zablahoželať a odovzdať Pamätnú plaketu SND riaditeľ Baletu SND Mgr. art. Jozef Dolinský ml. a z Levoče prišli majstrovi Šmokovi zavinšovať reprezentanti folklórneho súboru Levočan (jeden tanečný pár a štyria muzikanti). Ich výkony boli ocenené vrelým potleskom.

Po predstavení doc. Dagmar Hubová v mene celej Katedry tanečnej tvorby jubilantovi odovzdala dar a blahoželanie s venovaním …„Nášmu drahému rodákovi, na ktorého sme vždy boli a budeme pyšní“…

Poznámka:

24. 10. 2012 bola prof. Pavlovi Šmokovi udelená ministerkou kultúry Cena Ministerstva kultúry za prínos v oblasti divadla pre rok 2012 za celoživotné umelecké zásluhy v rozvoji tanečného a divadelného umenia v Českej republike a propagáciu českej hudby a tanečného umenia vo svete.
prof. Mgr. art. Irina Čierniková, ArtD.