Sledujte nás na Facebooku!
CZ EN

Václav Janeček

JANECEK portraitVáclav Janeček
Pedagog, dramaturg, baletní mistr, publicista

Po absolvování Taneční konzervatoře, studoval Václav Janeček baletní pedagogiku na Akademii múzických umění v Praze a následně doktorandské studium estetiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Jeho habilitační práce byla na téma inovací klasické baletní techniky. Od roku 1993 vyučuje klasickou baletní techniku a metodiku na Taneční katedře Akademie múzických umění a od roku 2012 stojí v čele katedry tance Hudební a taneční fakulty AMU v Praze.

Václav Janeček byl řadu let dramaturgem Baletu Národního divadla v Praze, kde působí rovněž jako pedagog. Působil také jako dramaturg souboru Laterny magiky, ve kterém je stále pedagogem, baletním mistrem a asistentem choreografie. Dříve zde působil jako sólista souboru.

Jeho rozsáhlá publikační činnost zahrnuje pět knih (Metodika klasického tance v umělecké škole; Ozvěny tance: Poetika tance v díle S. Mallarmého; Tělo a tanec – eidetická analýza a estetika tance, Laterna magika aneb divadlo zázraků, Úvod do taneční pedagogiky) a více než devadesát odborných a populárních esejí, článků, osobnostních profilů, rozhovorů, úvodníků a odborných recenzí. Je autorem nebo spoluautorem několika tanečních a baletních projektů, scénářů a televizních dokumentů vztahujících se k Laterně magice (inscenace Graffiti, Argonauti, Cocktail 008 a Code 58.08; výstava s názvem Laterna magika, český multivizuální fenomén, atd.) nebo k Národnímu divadlu v Praze (Baletománie, Americana II-III, Faust, atd.), či dále projekt Nočná skúška pro balet Štátneho divadla v Košicích (Slovenská Rep.).

Umělecká, odborná a vzdělávací činnost Václava Janečka zahrnuje také příležitostnou práci na veřejných a soukromých vysokých školách, v akademickém senátu Akademie múzických umění; dále působí také jako člen grantových komisí Magistrátu hlavního města Prahy a Ministerstva kultury České republiky. Pravidelně působí jako hostující pedagog v českých i zahraničních souborech, na školách a univerzitách (např. Svenska Ballettskolan ve Švédsku, Scånes Dansteater ve švédském Malmö, Savonia University of Applied Sciences ve Finsku, Hacettepe univerzity v Turecku, Kassai Dance Comp. ve městě Toyama v Japonsku, Royal Danish Ballet v Dánsku, Finish National Ballet ve Finsku, Folkuniversitetet Stockholm ve Švédsku, Balet Mariinského divadla v Petrohradu v Rusku atd.).